Personvern

Les om vårt personvern og hvordan vi behandler data.

Personvernerklæring for Nisser Hyttegrend og Camping og www.nisser.no

Denne personvernerklæringen beskriver hva slags personopplysninger Nisser Hyttegrend og Camping samler inn og hvordan disse personopplysningene behandles.

Nisser Hyttegrend og Camping forholder seg til den norske personopplysningsloven. Denne personvernerklæringen er laget etter kravene i personopplysningsloven §§ 18 og 19.

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er informasjon om den enkelte person. Dette kan være personens navn, adresse, arbeidssted, sivilstatus, telefonnummer, e-post adresse osv. Informasjon om din kontakt, kontaktårsak og kontaktform med Nisser Hyttegrend og Camping kan også forstås som personopplysninger.

Sensitive personopplysninger samles verken inn eller brukes av Nisser Hyttegrend og Camping. Dette er personopplysninger som siktelser, straffbare handlinger, helse og lignende.

Ønsker du mer info om personopplysninger generelt kan https://www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger/ besøkes.

Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger hos Nisser Hyttegrend og Camping

Nisser Hyttegrend og Campings egen Office Manager er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Ved eventuell framtidig delegering er det kun delegering av oppgavene som skjer, ansvaret for personopplysningene hviler uansett alltid på Nisser Hyttegrend og Camping.

Personopplysninger Nisser Hyttegrend og Camping mottar

Nisser Hyttegrend og Camping har 2 kilder til personopplysninger som begge bygger på § 8 i personopplysningsloven.

Hovedkilden for personopplysninger er opplysninger du selv oppgir. Dette skjer i all hovedsak gjennom kontaktskjemaet på Nisser Hyttegrend og Camping sin nettside. Kontaktskjemaet fungerer som møteplassen mellom potensielle/eksisterende kunder og Nisser Hyttegrend og Camping. Det er helt frivillig om du ønsker å fylle ut et slikt skjema eller bare forbli passiv besøkende på siden. Personopplysninger som samles inn via kontaktskjemaet er telefon, email og navn.

I etterkant av kontaktskjemaet kan ytterligere personinformasjon bli generert gjennom e-mail, telefon og lignende korrespondanse mellom Nisser Hyttegrend og Camping og deg som en potensiell/eksisterende kunde.

En annen kilde til personopplysninger er opplysninger Nisser Hyttegrend og Camping selv samler inn. Innsamlingen skjer gjennom Google Analytics. Den fanger opp hvor lenge du er på siden, IP-adresse, hvem linker du trykker og antall brukere på siden til ulike tider for å nevne noe.

Hvordan Nisser Hyttegrend og Camping bruker personopplysningene

Formålet med kontaktskjemaet og etterfølgende korrespondanse er å følge opp forespørsler og forpliktelser ovenfor kundene. Nisser Hyttegrend og Camping er en avhengig av en slik åpen plattform mellom seg og sine kunder for å sikre en tilfredsstillende kommunikasjon og sluttprodukt.

Formålet med Informasjonen fra Google Analytics er å bedre nettside opplevelsen. Dette kan for eksempel være å gjøre layoutene mer brukervennlig, forstå bruker trender, effektivisere og levere tjenestene som forventes på en bedre måte og hindre kriminell adferd som hacking.

Det rettslige grunnlaget for Nisser Hyttegrend og Camping sin behandling av personopplysningene er personopplysningsloven § 11.

Hvordan administrere egne personopplysninger

Den begrensede mengden personopplysninger Nisser Hyttegrend og Camping samler inn via deg og på egent initiativ er sammenlignet med andre aktører og andre nettjenester svært marginal. Dette har gjort at noe egen administrering av personopplysningene som for eksempel innstillinger i bruker apper og innstilinger i personalisert reklame ikke er aktuell hos oss. Personopplysningene innsamlet, brukes som nevnt ikke til slike formål.

Du har likevel alltid rettigheter knyttet til personopplysningene som du kan lese mer om nedenfor.

Informasjonsdeling med tredjeparter

Nisser Hyttegrend og Camping deler ikke noe personinformasjon fra kontaktskjemaet, egne innsamlinger eller informasjon fra andre med noen tredjepart. Skulle slik utdeling likevel skje, vil du alltid få samtykke forespørsel fra oss.

Sikker arkivering, sletting og internkontroll

I takt med personopplysningsloven § 13 vil alle personopplysninger Nisser Hyttegrend og Camping mottar bli arkivert på enten en sikker e-post eller server så lenge arbeidsforholdet mellom deg og Nisser Hyttegrend og Camping pågår. Ved opphør i arbeidsforhold vil all kommunikasjon og personopplysninger slettes innen 2 år.

Nisser Hyttegrend og Camping har en internkontroll på slik arkivering, sikkerhet og sletting foregår etter mål og i hold med rettslige standarder.

Rettigheter

Av personopplysningsloven har du som bruker eller kunde av Nisser Hyttegrend og Camping rett til å bli glemt, rett til dataportabilitet, rett til innsyn, og rett mot å bli profilert.

Retten til å bli glemt betyr at all personopplysninger registrert hos Nisser Hyttegrend og Camping kan bes slettes. Dersom dette ikke bes om vil Nisser Hyttegrend og Camping uansett slette det meste av personopplysninger 2 år etter endt kontakt.

Rett til dataportabilitet tilsier at du kan få en digital kopi av alle personopplysninger Nisser Hyttegrend og Camping har om deg. Denne retten innebærer også at du kan ta med disse personopplysningene til en annen virksomhet hvis det er teknisk mulig og forsvarlig. Personopplysninger som omfattes av dataportabilitet er personopplysninger gitt Nisser Hyttegrend og Camping, som gjennom kontaktskjemaet, eller automatiserte personopplysninger generert gjennom bruk av Nisser Hyttegrend og Camping sine tjenester.

Rett til innsyn innebærer at du har rett til å se hvilke opplysninger Nisser Hyttegrend og Camping har registrert om deg.

Rett mot profilering gir rett til å nekte Nisser Hyttegrend og Camping å kartlegge din bruk og væremåte, og således skreddersy våre tjenester mot deg basert på denne kartleggingen. Typiske eksempler vil være personalisert annonsering, tjenesteutvikling, markedsundersøkelser osv. Dette er likevel lite aktuelt ovenfor Nisser Hyttegrend og Camping når Nisser Hyttegrend og Camping i liten grad har interesse eller bruk for slik bredde og dybde kartlegging.

For å iverksette en eller flere av disse rettighetene, ta kontakt med oss. Du har en lovgitt rett på å få svar fra oss innen minst 1 måned.

Barns personvern

Nisser Hyttegrend og Camping har verken ønske eller behov for å samle inn eller behandle personopplysninger om barn under 16år. Slike personopplysninger må komme gjennom en foresatt.

Personinformasjon etterlatt av barn til Nisser Hyttegrend og Camping vil slettes så raskt det kommer Nisser Hyttegrend og Camping til kunnskap.

Personvernombud

Nisser Hyttegrend og Camping har ikke noe personvernombud siden bedriften ikke er en offentlig virksomhet, ikke behandler sensitive opplysninger, ikke begår systematisk kartlegging av personer og ikke behandler personopplysninger om straffbare forhold.

Gjennomføring av endringer

Nisser Hyttegrend og Camping vil fra tid til annen oppdatere sin personvernerklæring for å sikre at den holder den rettslige standarden norsk rett krever. Slike oppdateringer vil dere bli informert om.

Kontaktinformasjon

Har du ytterligere spørsmål om Nisser Hyttegrend og Campings personvernerklæring eller andre forespørsler kan du kontakte bedriften.

Telefon: +47 35 04 78 67

Mail: post@nisser.no

Bestill din neste campingferie i dag

Har du spørsmål eller ønsker å bestille? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å planlegge ditt opphold. Vi ser frem til å ønske deg velkommen til Nisser Hyttegrend og Camping, hvor minnerike opplevelser venter.
Bestill nå